Skip to main content

Общи условия

Използвайки bydessi.com се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.

 1. bydessi.com е уебсайт, който е собственост и представлява част от дейността на фирма байДесси ООД, с ЕИК BG206953908 и седалище с адрес гр. София, р-н Оборище, Княз Александър Дондуков 50.
 2. На сайта се предлагат продукти, на които байДесси ООД е директен вносител, разпространител или производител.
 3. Сайтът, предоставя и следните услуги: детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти, онлайн заплащане чрез системата на Paysera.
 4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
 5. bydessi.com си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

ОТГОВОРНОСТИ

 1. bydessi.com не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 2. bydessi.com не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
 3. bydessi.com не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. bydessi.com не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна bydessi.com
 4. bydessi.com не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
 5. bydessi.com не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 6. bydessi.com не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
 7. bydessi.com се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост. Стоките публикувани за продажба в уебсайтът са ОРИГИНАЛНИ и с доказан произход. Търговските наименования и марки са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки. Правата за използването на търговската марка принадлежат на съответния производител.
Продавачът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта потребители незаявени предварително търговски съобщения до потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги.

Ако се регистрира, потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми екипа на bydessi.com. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока.

Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.

Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, екипът на bydessi.com има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА BYDESSI.COM

bydessi.com спазва стриктна конфиденциалност относно информацията на своите потребители.
Следната информация: собствено име, презиме, фамилия, телефон, адрес за контакт и доставка се използва единствено за обработка на поръчките, подобряване на обслужването и комуникацията между bydessi.com и неговите потребители.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Предлагаме следните методи за плащане на поръчаните от Вас артикули:

 1. Онлайн плащане с карта: При поръчка на стоката, заплащате дължимата сума директно на bydessi.com чрез кредитна или дебитна карта през системата на Paysera.